Temelj osnivanja Saveza povijesnih postrojbi hrvatske vojske nastao je 2000. godine na obilježavanju Dana državnosti na Oltaru domovine godine kada su povijesne postrojbe:

OPŠIRNIJE

Dolaskom novog rukovodstva na čelo Saveza PPHV svojim znanjem i mogućnostima utemeljena je strategija razvoja, što staro rukovodstvo proteklih godina nije napravilo.

OPŠIRNIJE

Vodeći se pozitivnim promjenama unutar Saveza PPHV, novo rukovodstvo postavilo je nove norme i nove smjernice rada Saveza PPHV. Nove smernice odražavaju se kroz nekoliko

OPŠIRNIJE

Planiranje, kao osnova uspješnog rada bilo koje zajednice, pa tako i Saveza PPHV, spoj je iskustava svih članova novog rukovodstva i kao takav je iznjedrio sve pozitivne smjerove

OPŠIRNIJE

Temeljne vrijednosti

Dobra komunikacija temelj je uspješnih međuljudskih odnosa. No iako je interpersonalna komunikacija jedno od čovjekovih najvećih dostignuća, prosječan čovjek ne komunicira dobro. Loša komunikacija vodi do usamljenosti i udaljavanja od prijatelja, partnera, roditelja i djece, kao i do slabog uspjeha u radu.

U pravom su zajedništvu ljudi iskreni. Pravo zajedništvo nije površno čavrljanje. To je iskren razgovor, iz srca, katkad bolno iskren. Ljudi govore o svojim bolima, otkrivaju osjećaje, priznaju pogreške, sumnje i slabosti, traže pomoć i utjehu. Ljudi nose maske, paze da se ne odaju i ponašaju se kao da im u životu uvijek cvatu ruže. Takav stav ubija pravo zajedništvo.

"Pokušaj rađe da budeš čovjek od vrijednosti, nego čovjek od uspjeha."

Albert Einstein

Naša vizija i pogled u budućnost

  • Okupit ćemo sve povijesne postrojbe u jednu cjelinu i djelovati kao jedno tijelo.
  • Vratit ćemo povijesne postrojbe gdje i pripadaju, pod okrilje Ministarstva obrane RH.
  • Svim članicama osigurat ćemo iste uvjete za djelovanje unutar Saveza PPHV.
  • Svim članicama biti ćemo pomoć u njihovom djelovanju.
  • Transparentnost vođenja i rada
  • Financijska i materijalna stabilnost
  • Definiran vizualni identitet
  • Definirana organizacijska struktura

Tako mi to radimo

Bakar
Dubrovnik
Karlovac
Koprivnica
Kostel
Lukavec
Rab
Smokvica
Šibenik
Varaždin

Predsjedništvo Saveza PPHV

Mladen Obadić - Predsjednik
Mladen Obadić rođen je u Čakovcu, 07. travnja 1963 godine. 2002. godine ustrojio je i postao prvi zapovjednik Zrinske garde Čakovec. Danas Mladen Obadić obnaša funkciju gardista i člana predsjedništva Udruge Zrinske garde Čakovec.
Mihael Pavišić - Dopredsjednik
Mihael Pavišić rođen je u Zagrebu, 22. travnja 1973. godine. Danas obnaša funkciju župana Plemenite općine turopolje i vrhovni je zapovjednik Turopoljskog banderija.
Ivica Belančić - Dopredsjednik
Ivica Belančić iz Oštarija, član je Karlovačke građanske garde od 1998. godine. Danas Ivica Belančić obnaša funkciju dozapovjednika Karlovačke građanske garde.
Nino Stančić-Vidrač - Tajnik
Nino Stančić Vidrač rođen je 17. srpnja 1990. godine u Zagrebu. Član Keglevićeve straže postaje 2008. godine. Danas u Keglevićevoj straži obnaša funkciju glasnogovornika.
Marija Škrlec - Rizničar
Marija Škrlec iz Križevaca 2008. godine osnovala je i ustrojila Križevačku djevojačku stražu te je ujedno prva zapovjednica. Danas Marija Škrlec obnaša funkciju zapovjednice Križevačke djevojačke straže od 2008. godine uz pomoć svojih dozapovjednica.
Damir Perši - Član
Damir Perši rođen je 31. srpnja 1974. godine u Varaždinu. Član Varaždinske građanske garde postaje 1990. godine . Danas Damir Perši obnaša funkciju zapovjednika Varaždinska građanske garde od 2006. godine. Od 2015. godine obnaša funkciju Časnika za vezu Europskog saveza vojnih povijesnih postrojbi (UEWHG).
Goran Đapić - Član
Goran Đapić rođen je 24. prosinca 1985. godine u Splitu. Član počasne garde Hrvatskog Sokola Osječko-baranjske županije postaje 2004. godine nakon obuke. Danas Goran Đapić obnaša funkciju zapovjednika počasne garde Hrvatskog Sokola Osječko-baranjske županije od 2009. godine.

Nadzorni odbor Saveza PPHV

Dražen Loparić - Predsjednik
Dražen Loparić rođen je 04. listopada 1962 godine. Član je Varaždinske građanska garde od 1996. godine. Danas Dražen Loparić je časnik i glasnogovornik Varaždinske građanske garde.
Antonio Butorac - Član
Antonio Butorac rođen je 29. lipnja 1977. godine u Rijeci. Član je Senjskih Uskoka od ponovnog reustroja 2010. godine. Danas Antonio Butorac obnaša funkciju vojvode Senjskih uskoka od 2015. godine.
Tomislav Macan - Član
Tomislav Macan rođen je 10. travnja 1974. godine u Dubrovniku. Član je Dubrovačkih trombunjera od 1994. godine. Danas Tomislav Macan obnaša dužnost predsjednika Dubrovačkih trombunjera gdje polako uvodi mlade snage kao što je i novi smjer Saveza.

Sud časti Saveza PPHV

Božidar Pavišić - Predsjednik
Božidar Pavišić član je Turopoljskog banderija od 1996. godine. Od 1998. do 2014. obnašao je dužnost tajnika banderija. Danas Božidar Pavišić obavlja dužnost bilježnika u POT-u, te svojim znanjem i iskustvom pomaže u stvaranju prepoznatljivog brenda POT-a.
Ana Tomašegović - Član
Ana Tomašegović rođena je 1997. godine u Koprivnici. Članica je od Križevačke djevojačke straže od 2010. godine. Danas Ana Tomašegović obavlja dužnost stražarice Križevačke djevojačke straže, te svojim angažmanom u Savezu PPHV želi doprinijeti radu istog.
Davor Bratković - Član
Davor Bratković rođen 10. veljače 1972. godine u Čakovcu. Član je Zrinske garde od 2004. godine. Danas Davor Bratković obnaša funkciju prvog dozapovjednika garde uz to je i član predsjedništva Zrinske garde.
Mario Domladovac - Član
Mario Domladovac rođen je 15. prosinca 1988. godine u Zagrebu. Član je Karlovačke građanske garda od 2012. godine. Danas Mario Domladovac obnaša funkciju gardista s ciljem da jednog dana preuzme zapovjedništvo Karlovačke građanske garda.
Milan Flegar - Član
Milan Flegar rođen 2. listopada 1964. godine. Član je Kostelske pištole od 1991. godine. Od 2000. do 2008. godine obnašao je dužnost predsjednika, na koju je ponovno izabran 2010. godine. Danas Milan Flegar obnaša dužnost predsjednika postrojbe, te je svih ovih godina uspio napraviti simbiozu mladosti i iskustva u postrojbi.

Skupština

Skupština Saveza PPHV-e najviše je tijelo upravljanja Savezom PPHV-e koja se sastaje najmanje jednom godišnje. Skupštinu čine po jedan ovlašteni

Opširnije...

Predsjedništvo

Predsjedništvo Saveza PPHV-e se sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje Predsjednik Saveza PPHV-e saziva sjednice i rukovodi radom

Opširnije...

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor prati provođenje Statuta i općih akata Saveza PPHV-e, analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Predsjedništva

Opširnije...

Sud časti

Članove Suda časti bira Skupština iz redova redovitih članica Saveza PPHV-e. Članovi Suda časti ne mogu biti članovi Predsjedništva, Nadzornog odbora

Opširnije...